Verplichte nascholing

Sinds 9/09/2009 moeten alle beroepschauffeurs met een rijbewijs C of D om de 5 jaar 35 uur nascholing volgen om hun getuigschrift van vakbekwaamheid (CAP) te verlengen.

Deze nascholing moet daarom bestaan uit 5 modules van elk 7 uur, wat overeenkomt met 35 studiepunten. Ten minste één cursus over elk onderwerp is verplicht.

Thema 1

Thema 1

Thema 1

Thema 2

Thema 1

formation arrimage

Ladingzekering

Licentie: C

Categorie : 1

Taal : fr

Doel:

Herinnering aan de regelgeving met betrekking tot ladingzekering en studie van recente wijzigingen (10/09/2009) in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor vrachtwagenchauffeurs.

Inhoud:
De instructeur herinnert aan de regels met betrekking tot ladingzekering, de fysieke krachten die op een lading inwerken, de verschillende vervoermiddelen (voertuigen), het laadverdelingsplan, de verschillende middelen en methoden van ladingzekering.
De deelnemers voeren vereenvoudigde berekeningen uit voor de te gebruiken ladingzekeringsmiddelen, afhankelijk van de transportomstandigheden, en maken berekeningen voor de vaak door hen vervoerde producten.
Ten slotte presenteert de instructeur praktisch situaties en oplossingen voor ladingzekering.

Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
Powerpointpresentatie
Gebruik van verschillende ladingzekeringsmiddelen (sjorbanden, kettingen, beschermhoeken, antislipmatten, methoden) op onze demonstratieaanhangwagen of op de voertuigen van het bedrijf.
Uitreiking van een samenvattende handleiding en een tabel aan de deelnemers, waarmee het aantal sjorbanden kan worden bepaald, afhankelijk van de capaciteit van de sjorbanden en de gekozen ladingzekeringsmethode.
Duur:
8 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof, evenals over de interpretatie van de sancties die hij mogelijk heeft opgelopen bij een overtreding.

Thema 1

formation conduite préventie rationnelle

Rationeel preventief rijden

Licentie : C

Categorie : 1

Taal : fr

Doel:

Verbeter de veiligheid van de chauffeur en andere weggebruikers, voorkom en verminder ongevallen en verminder dus het stilleggen van voertuigen.

Inhoud:
Theorie:
De instructeur behandelt de aandrijflijn en rijtechnieken, de verschillende technische veiligheidscomponenten en de verschillende remsystemen.

Praktijk:
Binnen 30 dagen na de theorie. Na een herhaling van de theorie, neemt de instructeur drie uur praktijkles met de chauffeur.

Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.
Individuele praktijklessen met het gebruikelijke voertuig van de chauffeur.

Didactisch Materiaal:
Powerpointpresentatie voor de theorie.
Voor de praktijk gebruikt de chauffeur zijn gebruikelijke voertuig, vertrek vanaf het bedrijf of de gebruikelijke vertrekplaats.
Overhandiging van gelamineerde samenvattingen (Preventief en rationeel rijden) aan de deelnemers.
Duur:
4 uur theorie
3 uur praktijk, binnen een maand na de theorie
Deze praktijkopleiding moet uitsluitend gericht zijn op preventief en rationeel rijden. De chauffeur kan de rest van de dag zijn normale werk uitvoeren, met inachtneming van de “amplitude”.

Thema 1

formation conduite economique

Economisch rijden

Licentie : C/D

Categorie : 1

Taal : fr/nl

Doel:

De chauffeur leren hoe hij kosten kan verlagen en de impact op het milieu kan verminderen, in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor vrachtwagenchauffeurs. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze opleiding, mits de chauffeur de adviezen opvolgt, kan leiden tot:
10 tot 15% brandstofbesparing (± 60% van de totale besparing op het verbruik),
besparingen op banden, remmen, olie en andere motoronderdelen (± 40% van de totale besparing).

Inhoud:
Theorie:
De instructeur behandelt de gebieden waarop de chauffeur invloed kan uitoefenen en legt uit hoe hij de kosten en de impact op het milieu kan verminderen.

Praktijk:
Binnen 30 dagen na de theorie. De instructeur herhaalt de theorie, laat de chauffeur rijden, demonstreert optimale rijtechnieken en laat de chauffeur deze vervolgens toepassen.

Voordeel:
Als de chauffeur de adviezen uit deze opleiding volgt, kan hij 10 tot 15% brandstof besparen en besparen op banden, remmen, olie en andere motoronderdelen.

Organisatie:
Theorie: Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.
Praktijk: Individuele lessen met de gebruikelijke vrachtwagen van de chauffeur.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie voor de theorie.
Voor de praktijk gebruikt de chauffeur zijn gebruikelijke voertuig, vertrek vanaf het bedrijf of de gebruikelijke vertrekplaats.
Overhandiging van gelamineerde samenvattingen (ECO-rijden) aan de deelnemers.
Duur:
4 uur theorie.
3,5 uur praktijk, doordeweeks, binnen een maand na de theorie.
Deze praktijkopleiding moet uitsluitend gericht zijn op rijden (geen onderbrekingen voor laden, werk of andere zaken). De chauffeur kan de rest van de dag zijn normale werk uitvoeren, met inachtneming van de “amplitude”.

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof.

Thema 2

formation transport temps conduite

Transportdocumenten en rijtijden

Licentie : C

Categorie : 2

Taal : fr

Doel:

Kennis van de regelgeving met betrekking tot goederenvervoer. Begrijp en gebruik de verschillende verplichte documenten in het transport (vrachtbrief, leveringsbon, ADR,…), ken de verplichtingen van het CMR-verdrag. Wat zijn de vergunningen voor internationaal transport, wat is een expediteur. Rechten en plichten van chauffeurs op het gebied van initiële kwalificatie en permanente opleiding. Herziening van rij- en rusttijden.

Inhoud:
De instructeur herhaalt de theorie over de vervoerovereenkomst, het CMR-verdrag en het CMR-document.
De deelnemers voeren praktische oefeningen uit voor het opstellen van een CMR en een vragenlijst over rij- en rusttijden.

Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Lege CMR en schadeformulieren voor de oefeningen
Uitreiking van gelamineerde samenvattingen (CMR – De checklist van de chauffeur) en een uitgelegd schadeformulier aan de deelnemers
Duur:
8 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof.

Thema 2

Thema 3

Thema 3

Thema 3

Thema 2

formation temps de conduite tachygraphes

Tachograaf en rij- en rusttijden

Licentie : C/D

Categorie : 2

Taal : fr/nl

Doel:

Herzien van de Verordening EG 561/2006, de regels met betrekking tot rij- en rusttijden (verantwoordelijkheden en boetes) en het gebruik van tachografen (analoog en digitaal) in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor chauffeurs van voertuigen boven de 3,5 ton.

Inhoud:
De instructeur herhaalt de bepalingen van de Europese regelgeving met betrekking tot rij- en rusttijden en bespreekt vervolgens het gebruik van verschillende tachografen (schijf en digitaal). Hij herinnert ook aan de verantwoordelijkheden van chauffeurs en de verschillende boetes. De deelnemers doen vervolgens praktische oefeningen met digitale tachografen van verschillende modellen en merken.

Organisatie:
Groepen van maximaal 15 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Voor de praktische oefeningen, digitale tachografen van verschillende modellen en merken
Uitreiking van gelamineerde samenvattingen (Rijtijden – Digitale Tachograaf) aan de deelnemers
Duur:
8 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof en over de interpretatie van de sancties die hij mogelijk heeft opgelopen bij een overtreding.

Thema 3

formation comportement professionnel

Professioneel gedrag

Licentie : C/D

Categorie : 3

Taal : fr/nl

Doel:

Bewust worden van het feit dat fysieke en mentale geschiktheid, evenals voeding, invloed hebben op het rijden, in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor vrachtwagenchauffeurs.

Inhoud:
Ochtend:
De instructeur bespreekt de effecten van alcohol, drugs of medicijnen op het rijden en de levensstijl van de chauffeur. Ook worden rij- en rusttijden kort herzien.

Middag:
Een sophroloog legt de oorzaken van vermoeidheid en stress uit en voert praktische ontspannings- en vermoeidheidsoefeningen uit.

Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Video’s
Praktische oefeningen
Duur:
8 uur

Thema 3

formation code de la route

Wegcode

Licentie : C/D

Categorie : 3

Taal : fr

Doel:

Herinnering aan de basisprincipes van de verkeersregels en recente wijzigingen. Sommige voorstellen voor wijzigingen van de verkeersregels worden ook besproken (verzoek van SPF Mobiliteit) in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

Inhoud:
De instructeur herhaalt de basisprincipes van de verkeersregels en bespreekt de specifieke bepalingen voor vrachtwagenchauffeurs. Hij gaat ook in op recente wetswijzigingen. De deelnemers doen vervolgens interactieve oefeningen.

Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Reflexometertest, interactieve oefeningen
Duur:
8 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof en over de interpretatie van de sancties die hij mogelijk heeft opgelopen bij een overtreding.

Thema 3

formation ergonomie

Ergonomie

Licentie : C

Categorie : 3

Taal : fr

Doel:

Begrijpen van de musculoskeletale werking, risicovolle houdingen detecteren en corrigeren in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor chauffeurs van voertuigen boven de 3,5 ton.

Inhoud:
Vermogen om fysieke risico’s te voorkomen
Ergonomische principes
Risicovolle houdingen en bewegingen
Fysieke conditie
Handmatige handling van ladingen
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Oefeningen voor handmatige handling, bewegen van lading met een handpalletwagen, in- en uitstappen van een vrachtwagencabine
Stretching oefeningen
Vraag- en antwoordsessie
Organisatie:
Groepen van maximaal 15 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Voor praktische oefeningen gebruiken we lichte en deelbare ladingen, een handpalletwagen, enz.
Uitreiking van een gelamineerde samenvatting met basisadviezen aan de deelnemers
Duur:
8 uur

Return on Investment:
Als de chauffeur de principes begrijpt en toepast, zullen de risico’s op arbeidsongevallen aanzienlijk verminderen.

Thema 3

Thema 3

Thema 3

Thema 3

Thema 3

formation situation d'urgence poids lourd

 Reageren in noodsituaties (vrachtwagen)

Licentie : C

Categorie : 3

Taal : fr

Doel:

Vrachtwagen- en buschauffeurs in staat stellen optimaal te reageren bij een ongeval of brand.

Inhoud:
De instructeur geeft tools om vervolgongelukken te voorkomen, de situatie correct in te schatten, hulpdiensten te bellen en eerste hulp te verlenen, evenals eerste maatregelen bij voertuigbrand.
Procedures voor evacuatie bij personenvervoer en het opstellen van een ongevalsrapport worden behandeld.
Praktische oefeningen met de inhoud van een EHBO-kit (wat te doen in welke situatie?).
Specifieke modules voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

Organisatie:
Groepen van maximaal 15 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Gebruik van EHBO-kit en oefeningen met het ongevalsrapport
Uitreiking van gelamineerde samenvattingen (interventieprincipes en een “uitgelegd” ongevalsrapport) aan de deelnemers
Duur:
7 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof.

Thema 3

formation situation d'urgence bus et car

Reageren in noodsituaties (bus en touringcar)

Licentie : D

Categorie : 3

Taal : fr

Doel:

Bus- en touringcarchauffeurs in staat stellen optimaal te reageren bij een ongeval of brand.

Inhoud:
De instructeur geeft tools om vervolgongelukken te voorkomen, de situatie correct in te schatten, hulpdiensten te bellen en eerste hulp te verlenen, evenals eerste maatregelen bij voertuigbrand.
Procedures voor evacuatie bij personenvervoer en het opstellen van een ongevalsrapport worden behandeld.
Praktische oefeningen met de inhoud van een EHBO-kit (wat te doen in welke situatie?).
Specifieke modules voor vrachtwagen- en buschauffeurs.

Organisatie:
Groepen van maximaal 15 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Gebruik van EHBO-kit en oefeningen met het ongevalsrapport
Uitreiking van gelamineerde samenvattingen (interventieprincipes en een “uitgelegd” ongevalsrapport) aan de deelnemers
Duur:
7 uur

Klantenservice “na opleiding”:
Ons opleidingscentrum biedt ondersteuning tot één jaar na de opleiding, op werkdagen van 6.00 tot 22.00 uur, voor alle vragen die de chauffeur kan hebben over de tijdens de opleiding behandelde stof.

Thema 3

formation contexte economique du transport

Economische context van transport

Licentie : C

Categorie : 3

Taal : fr/nl

Doel:

Bewustwording van de interactie tussen verschillende transportmodaliteiten en de factoren die concurrentie beïnvloeden (intermodaliteit).

Inhoud:
Wegtransport in vergelijking met andere transportmodi (concurrentie, verladers, …)
Intermodaal transport
Wegtransport als kern van intermodaal transport
Verschillende wegtransportactiviteiten (volledig, groepsage, pakketdienst, …)
Transport voor derden en eigen transport
Organisatie van de belangrijkste soorten transportbedrijven, levertijden, …
Verschillende specialisaties in transport (tank, temperatuurgecontroleerd, enz.)
Ontwikkeling van de sector (diversificatie van aangeboden diensten (logistiek), rail-road, onderaanneming, …)
Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Oefeningen tijdens de presentatie met reflectie op verschillende voorgestelde situaties (tarieven, organisatie van bedrijven, specialisatie, …)
Duur:
8 uur

Thema 3

formation transport de personnes

Personenvervoer

Licentie : D

Categorie : 3

Taal : fr/nl

Doel:

Inzicht krijgen in de omgeving en principes met betrekking tot het vervoer van passagiers over de weg, in het kader van de Verplichte Permanente Opleiding voor bus- en touringcarchauffeurs.

Inhoud:
Vergelijking van passagiersvervoersmodi (auto, touringcar, spoor, vliegtuig, boot): voor- en nadelen van elk transportmiddel.
Soorten passagiersvervoer (kinderen, toeristen, arbeiders, …).
Verschillende activiteiten binnen passagiersvervoer.
Grensoverschrijding en formaliteiten.
Het Schengengebied.
Transport buiten de Europese Unie.
Vervoer van specifieke groepen.
Veiligheidsuitrusting.
Analyse van een EU-rittenblad.
Praktische oefeningen.
Organisatie:
Groepen van maximaal 20 personen en minimaal 10 personen binnen het bedrijf.

De opleiding wordt gegeven in één dag van minimaal 7 effectieve uren. Een ontvangst wordt georganiseerd 15 minuten voor aanvang van de cursus om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aanwezig kunnen zijn. Vertraging wordt niet geaccepteerd.

Didactisch Materiaal:
PowerPoint-presentatie
Video’s
Praktische oefeningen

BELANGRIJK! Nieuwe regels van kracht betreffende de verplichte nascholing voor chauffeurs!

Sinds het Koninklijk Besluit van 10/01/2013, dat op 19/01/2013 in werking is getreden, zijn er nieuwe, strengere regels van kracht geworden met betrekking tot de verplichte nascholing voor vrachtwagenchauffeurs. Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

Ten eerste zijn de opleidingsmodules onderverdeeld in drie thema’s:

Thema 1: Het perfectioneren van rationeel rijden op basis van veiligheidsregels;

Thema 2: Toepassing van de regelgeving;

Thema 3: Gezondheid, verkeersveiligheid en milieuveiligheid, service en logistiek.

Elke chauffeur moet nu minstens één module uit elke categorie voltooien (d.w.z. minstens één module uit thema 1, één module uit thema 2 en één module uit thema 3) tijdens zijn 35 uur durende opleiding.

Ten tweede moet ten minste één van de modules die de bestuurder heeft voltooid een rijmodule zijn die ten minste 3 uur daadwerkelijk praktisch rijden omvat.

Voor vragen of specifieke verzoeken kunt u contact met ons opnemen via 04 / 345 00 45 of fco@consultrans-solutions.be.

ConsulTrans Solutions biedt verschillende opleidingsmodules aan, allemaal goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in het kader van de Verplichte Nascholing, en elk 7 studiepunten waard.

Als je een training voor managers wilt plannen, neem dan contact met ons op per telefoon op 04/345 00 45 of per e-mail op fco@consultrans-solutions.be of via onze website.