ADR opleiding

Let op: Consultrans Solutions verzorgt niet langer ADR-trainingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Yves Senden op 0473 74 22 74 of per e-mail op y.senden090362@gmail.com.

formation initial colis

Eerste pakket

Licentie : C

Categorie : 1

Taal : fr

Doelstelling :

Het aanleren en beheersen van de geldende voorschriften voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen in de vorm van colli op basis van de door het ITLB gepubliceerde syllabi (theorie + numerieke lijst van onderwerpen).

De chauffeur in staat stellen alle nodige vaardigheden te verwerven om deel te nemen aan het door het ITLB georganiseerde examen.

Inhoud

Theorie:

De trainer behandelt de volgende punten:

Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen

Classificatie van gevaarlijke goederen

De verschillende transportreglementen (containers, documenten, signalisatie, voertuigen en hun uitrusting, doorgang door tunnels, vrijstellingen)

Ongevallenpreventie en noodmaatregelen (belangrijkste oorzaken van ongevallen, vastzetten en beschermen van ladingen)

Praktische oefeningen:

De chauffeur voert de volgende praktijkoefeningen uit:

Brandoefening

Eerste hulp

Beschermingsmiddelen

Veiligheidsinstructies

Om de chauffeur zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, voert hij met de hulp van de trainer een reeks oefeningen uit die vergelijkbaar zijn met de oefeningen voor het examen.

Organisatie:

3 dagen van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen.

formation initial citerne

Eerste tank

Licentie : C

Categorie : 1

Taal : fr

Doelstelling:

Het leren en beheersen van de geldende voorschriften voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen in tanks, gebaseerd op de syllabi gepubliceerd door het ITLB (theorie + numerieke lijst van onderwerpen).

De chauffeur in staat stellen alle vaardigheden te verwerven die nodig zijn om het door het ITLB georganiseerde examen af te leggen.

Om voor deze cursus in aanmerking te komen, moet de chauffeur de initiële pakketcursus hebben afgerond.

Inhoud:

De trainer behandelt de volgende punten:

De verschillende soorten tanks

Gedrag op de weg

Boorddocumenten

Borden en signalen (oranje borden, plakkaten)

Uitrusting van het voertuig

Tanks vullen en legen

Vervoer van gassen en de verschillende gasgroepen (1 tot 4)

Vloeistoffen en vaste stoffen vervoeren

Om de chauffeurs zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, voeren ze met de hulp van de trainer een reeks oefeningen uit die lijken op die in het examen.

Organisatie:

2 dagen van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen

formation initial carburant liquid

Eerste vloeibare brandstof

Licentie : C

Categorie : 1

Taal : fr/nl

Doelstelling: 

Het aanleren en beheersen van de geldende voorschriften voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen in de vorm van vloeibare brandstoffen in tanks (UN 1202, 1203, 1223, 3082 en 3256) op basis van de door het ITLB gepubliceerde syllabi (theorie + cijferlijst van de onderwerpen) .

Om de chauffeur in staat te stellen alle vaardigheden te bezitten die nodig zijn om het door het ITLB georganiseerde examen af te leggen.

Inhoud:

De trainer behandelt de volgende punten:

Regelgeving gevaarlijke goederen

Classificatie van gevaarlijke goederen

Containers voor het vervoer van vloeibare brandstof

Vervoersdocumenten, borden, tunnels

Vereisten tijdens het transport en die met betrekking tot voertuigen en hun uitrusting

Gedeeltelijke of volledige vrijstellingen

Vullen en legen van tanks

Preventie en maatregelen bij ongevallen

Om de chauffeurs zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, maken ze met de hulp van de trainer een reeks oefeningen die vergelijkbaar zijn met de oefeningen voor het examen.

Organisatie:

2 dagen van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen

formation recyclage colis

Recycling pakket

Licentie : C

Categorie : 2

Taal : fr

Doelstelling: 

Een ADR-perceelvergunning is 5 jaar geldig. Een chauffeur die zijn ADR-perceelvergunning wil behouden, moet voordat deze verloopt de opfriscursus voor vloeibare brandstof en een eendaagse tankopfriscursus volgen en opnieuw deelnemen aan een ITLB-examen.

Tijdens de opfriscursus behandelt de trainer dezelfde onderwerpen als bij de eerste training.

Met de hulp van de trainer voert de chauffeur ook een reeks oefeningen uit die vergelijkbaar zijn met de oefeningen voor het examen.

Organisatie:

1 dag van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen.

Komende cursussen

formation recyclage citerne

Recycling tank

Licentie : C

Categorie : 2

Taal : fr

Doelstelling: 

Een ADR-vergunning voor tankwagens is 5 jaar geldig. Een chauffeur die zijn ADR-vergunning voor tankwagens wil behouden, moet voordat deze verloopt de opfriscursus voor pakketten en een eendaagse opfriscursus voor tankwagens volgen en opnieuw deelnemen aan een ITLB-examen.

Tijdens de opfriscursus behandelt de trainer dezelfde onderwerpen als bij de eerste training.

Met de hulp van de trainer voert de chauffeur ook een reeks oefeningen uit die vergelijkbaar zijn met die voor het examen.

Organisatie:

1 dag van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen.

formation recyclage carburant liquid

Recycling vloeibare brandstof

Licentie : C

Categorie : 2

Taal : fr/nl

Doelstelling: 

Een ADR-vergunning voor vloeibare brandstof is 5 jaar geldig. Chauffeurs die hun ADR-vergunning voor vloeibare brandstof willen behouden, moeten een opfriscursus van 2 dagen volgen voordat de vergunning verloopt, en opnieuw deelnemen aan een ITLB-examen.

Tijdens de opfriscursus behandelt de trainer dezelfde onderwerpen als tijdens de eerste training.

Met de hulp van de trainer voert de chauffeur ook een reeks oefeningen uit die vergelijkbaar zijn met die voor het examen.

Organisatie:

2 dagen van 7 uur (8 eenheden)

Groepen van maximaal 20 personen.