Onze diensten

ConsulTrans Solutions biedt drie verschillende diensten: accijnsterugwinning voor vervoerders, tachograaf- en bestuurderskaartgegevensbeheer en een ADR-adviesdienst voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Accijns

We bieden een accijnsbeheer- en terugwinningsdienst voor professionele transportbedrijven, waarmee een gedeeltelijke teruggaaf mogelijk is op de diesel die wordt verbruikt door vrachtwagens.

Tachograaf downloaden

We bieden een service voor het downloaden en beheren van gegevens van tachografen en bestuurderskaarten die voldoet aan de Europese regelgeving, inclusief back-up en maandelijkse activiteitenrapporten.

ADR-adviseur

We bieden een ADR-consultancydienst voor bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, inclusief een initiële audit, chauffeurstraining, regelmatige controles en voortdurende ondersteuning bij controles of problemen.

Onze diensten

Accijns

Tachograaf downloaden

ADR-adviseur

Accijnzen

Bedrijven die beroepsvervoer uitvoeren (maar niet alleen transportbedrijven)/professionele dieselgebruikers kunnen een deel van de accijnzen terugbetaald krijgen die zijn betaald op diesel die is verbruikt door hun vrachtwagens van meer dan 7,5 ton. Het kan dus de moeite waard zijn voor een transporteur om stappen te ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen.

ConsulTrans Solutions kan uw accijnsterugvorderingsdossiers verzorgen, van de vergunningsaanvraag tot de teruggaaf:

Wij bereiden uw vergunningsaanvraag (of wijziging van de vergunning) voor en dienen deze in bij het lokale kantoor.

Wij bereiden uw teruggaafdossier voor (opstellen van de A- en/of B-vakken, berekeningen en afdrukken van de einddocumenten) en dienen het in bij Brussel.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens de door de FOD Financiën, Douane en Accijnzen voorgeschreven methode, op basis van de door de klant verstrekte informatie.

Wij nemen automatisch contact met u op op regelmatige basis (frequentie overeen te komen) om latere invorderingsverzoeken te behandelen.

In het geval van een inspectie zullen we aan Excise uitleggen hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen.

Voor meer informatie over accijnzen kunt u contact opnemen met het kantoor op 04/345 00 45 of per e-mail op accises@consultrans-solutions.be.

Tachograaf download

Het downloaden van chauffeurskaarten en digitale tachografen is wettelijk verplicht volgens de Europese Verordening (EEG) 561/2006.
ConsulTrans Solutions biedt u een complete oplossing op dit gebied:

Ons aanbod omvat :

Downloaden van de chauffeurskaart(en),

Downloaden van tachograaf(en),

Een vast bedrag per rit en voor het wettelijk beheer van de gegevens die moeten worden bewaard door het bedrijf en door ConsulTrans Solutions SPRL,

Een maandelijks activiteitenrapport en eventuele overtredingen per chauffeur,

Een back-up van de gegevens op onze server.

Opmerkingen :

Het tijdstip van het bezoek (meestal zaterdag) wordt vooraf afgesproken om de aanwezigheid van het voertuig en/of de chauffeur en een verantwoordelijke (sleutel van het voertuig!) te garanderen.

Voor meer informatie over het downloaden van tachograafgegevens kunt u telefonisch contact opnemen met het kantoor op 04/345 00 45 of per e-mail op fco@consultrans-solutions.be.

ADR-adviseur

Elk bedrijf dat gevaarlijke goederen laadt, lost of vervoert, is wettelijk verplicht om een ADR-veiligheidsadviseur (intern of extern) te hebben!
ConsulTrans Solutions biedt u deze service via het “ADR Advisor Contract”.

Ons aanbod omvat

1) Het uitvoeren van een “inventaris van inrichtingen” met een onderzoek van elk voertuig (idealiter in aanwezigheid van de chauffeur) op basis van het inspectieformulier dat gebruikt wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

2) Elke chauffeur krijgt een vragenlijst om hem bewust te maken van het belang van zijn taken en verantwoordelijkheden (onmiddellijk invullen (tijdens de controle van het voertuig) of ten minste zo snel mogelijk).

3) Regelmatige bezoeken om de naleving van de ADR-regels, de conformiteit van het voertuig, enz. te controleren.

4) Permanente beschikbaarheid in geval van problemen met ADR-voorschriften (chauffeurs beschikken over onze contactgegevens, waaronder een mobiel telefoonnummer).

5) Aanwezigheid op het bedrijf indien nodig of tijdens een eventuele inspectie door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het kantoor op 04/345 00 45 of per e-mail op fco@consultrans-solutions.be.